Cięcie laserowe – techniczne objaśnienie procesu

Cięcie laserowe to proces separacji materiałów przy pomocy wiązki termicznej. Wiązka laserowa zderza się z powierzchnią materiału, po czym następuje stopienie i przepalenie materiału przy pomocy temperatury. Główny proces cięcia laserowego zaczyna się po całkowitym wniknięciu wiązki w danym punkcie. Cięcie laserowe przebiega zgodnie z określoną drogą, zaprojektowaną zgodnie z podaną geometrią, powodując rozdział ciętego materiału. Ze względu na bardzo cienką wiązkę, jest bardzo precyzyjne i dedykowane dla wielu materiałów. Żadna inna technologia nie umożliwia takich możliwości jak cięcie laserem.

Cięcie laserem bez obróbki końcowej

Podczas cięcia laserem wydziela się wysoka temperatura potrzebna do separacji materiału. Nie jest ona jednak przeszkodą do wykonywania późniejszej obróbki. Na sklejce powstają jedynie drobne przebarwienia materiału od wysokiej temperatury. Szczelina powstała po procesie cięcie laserem sklejki jest niewiele większa od samej wiązki lasera, przez co umożliwia wycinanie bardzo precyzyjnych modeli bez konieczności skalowania i utraty geometrii. Koszty eksploatacji maszyny są stosunkowo niskie i przyjazne środowisku. Więcej o maszynach wykorzystujących tą technologię stosowanych w naszej firmie możesz poczytać na stronie usługi cięcia laserem.

X